Khoản 1 điều 20 Luật Cư trú quy định, công dân chỉ cần có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì sẽ đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Đây là điểm mới được điều chỉnh, trong khi theo Luật Cư trú cũ trước đó, người dân đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương bên cạnh việc có chỗ ở hợp pháp, còn phải tích lũy thời gian tạm trú tại các thành phố đó từ 1 – 3 năm trở lên.

Người ngoại tỉnh mua nhà tại thành phố lớn được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp

Do đó, theo luật mới ban hành, người dân chỉ cần mua nhà và nhà đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không nằm trong các địa điểm bị cấm là được phép làm thủ tục đăng ký thường trú. Để làm thủ tục, người mua chỉ cần chuẩn bị và điền thông tin vào tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ chứng minh việc sở hữu nhà. Sau đó người dân mang hồ sơ đến nộp tại công an xã, phường, thị trấn hoặc công an cấp huyện nếu địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lý, các thủ tục sẽ được nhanh chóng giải quyết.

Bên cạnh đó, Luật cư trú 2020 cũng bổ sung những điểm mới mua nhà vào 5 khu vực được nêu trong Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ 1/7/2021) sẽ không được đăng ký thường trú, tạm trú nên cần đặc biệt lưu ý. Các khu vực cụ thể như: 

1. Chỗ ở thuộc khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

2. Chỗ ở có tất cả diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước; chỗ ở là nhà ở có một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết  theo quy định của pháp luật.

4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có quyền cho chủ nhà cũ giữ hộ khẩu hoặc không

Những thay đổi trong Luật cư trú 2020

Theo điểm h khoản 1 điều 22, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới chấp thuận cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Do đó, người mua nhà (chủ sở hữu mới) sẽ có quyền chấp nhận hoặc không về việc cho chủ nhà cũ giữ đăng ký thường trú tại nhà mình mua. Nếu chủ nhà mới không đồng ý, chủ nhà cũ buộc phải chuyển hộ khẩu đến nơi khác. Luật Cư trú cũ không có quy định này nên đây là một quyền lợi mới cực kì có lợi cho những người ngoại tỉnh mua nhà tại thành phố lớn kể từ 1/7.

Bởi: Định Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *