Phạm vi thu nhập 

Chúng tôi sẽ lưu lại các thông tin: Hình ảnh và thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Số điện thoại, Mail, Hộ khẩu và Địa chỉ liên hệ của khách hàng. 

Chúng tối sẽ giữ lại các biên nhận, phiếu ủy nhiệm chi và các giấy tờ thanh toán liên quan có chữ ký của khách hàng.

Phạm vị sử dụng thông tin

Chúng tôi lưu các thông tin cảu khách hàng cần thiết trong quá trình giao dịch diễn ra. 

Các chứng nhận, giấy báo có, các giấy tờ liên quan sẽ được gửi đến địa chỉ liên hệ mà khách hàng cung cấp.

Khách hàng nhận được tin nhắn hoặc điện thoại từ Công ty khi có các vấn đề liên quan đến giao dịch.

Khách hàng muốn thay đổi thông tin trên Hợp đồng có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline 0888 27 07 97 để cập nhật lại 

Công ty không sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích khác không liên quan đến giao dịch giữa công ty và khách hàng. 

Tuy nhiên, nếu có yêu cầu của các cơ quan tư pháp: Viện kiểm soát, tòa án, cảnh sát để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp.