Thứ nhất: Thêm trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 01/9 tới đây thì trường hợp chuyển đất dịch vụ, thương mại sang đất có cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải xin phép nhà nước.

So với lúc trước, đối tượng muốn chuyển nhượng chỉ đến Văn phòng đăng ký đất đai làm hồ sơ đăng ký là đã có thể thực hiện chuyển nhượng mục đích sử dụng.

Thay đổi trong việc cấp sổ đỏ.

Thứ hai: Loại bỏ việc nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND/CCCD khi làm sổ đỏ

Theo Khoản 5 Điều 11 được trích từ Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, quy định chi tiết trường hợp đối tượng liên hệ cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ cấp sổ đỏ, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất không cần trình sổ hộ khẩu, CCCD hay CMND vì cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã có dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số.

Thứ ba: Bổ sung đơn đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận

Trong Thông tư 09/2021, khoản 2 và 3 của Điều 1 đã được bổ sung các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm:

– Thửa đất được tách riêng ra để làm Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận trước đó đã được cấp chung cho nhiều thửa. Lúc này Giấy chứng nhận sẽ ghi những thông tin chi tiết như: Số tờ bản đồ, số thửa, diện tích bao nhiêu m2 khi được tách ra để cấp sổ; theo hồ sơ số bao nhiêu, có ghi mã hồ sơ.

– Đối với thửa đất có ao, vườn gắn liền với nhà ở thì việc thay đổi diện tích đất ở cũng phải được điều chỉnh, xác định lại và cấp giấy theo quy định.

Thứ tư: Ghi rõ diện tích chuyển nhượng tặng, cho

Bổ sung 2 trường hợp được cấp sổ đỏ mới khi đăng ký điều chỉnh

– Trường hợp đối tượng sở hữu đất tặng hay cho một phần diện tích trong thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận trước đó để làm công trình công cộng, đường giao thông hay thủy lợi thì Giấy chứng nhận sau này được cấp ghi là “đã tặng bao nhiêu m2 để làm …(ví dụ: thủy lợi…) theo … (thời gian ký văn bản về việc cho hay tặng đất), diện tích còn lại bao nhiêu m2. Trường hợp đối tượng sở hữu đất cho hay tặng tất cả thửa đất thì Giấy chứng nhận đã cấp được sẽ thể hiện thông tin như sau “đã tặng cho tất cả thửa đất để làm…” và một số thông tin liên quan khác giống như trên.

Người dân liên hệ cơ quan nhà nước làm giấy tờ.

– Trường hợp đối tượng sở hữu đất tặng hay cho một phần diện tích từ một hay một vài thửa đất hoặc cho tặng một hay một vài thửa đất trên Giấy chứng nhận trước đó đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm thủy lợi, đường giao thông hay công trình công cộng thì Giấy chứng nhận sau này sẽ biểu thị thông tin như “đã tặng bao nhiêu m2 thuộc thửa đất số…tờ bản đồ số…(đều đề cập đến số hiệu thửa đất, diện tích,…) để làm…(chẳng hạn: đường giao thông…) theo …(thời gian ký văn bản); diện tích đất còn lại là bao nhiêu m2 của thửa đất bao nhiêu, tờ bản đồ số mấy. Trường hợp đối tượng sở hữu đất cho hoặc tặng tất cả các thửa đất trên Giấy chứng nhận trước đó được cấp chung cho nhiều thửa đất thì Giấy chứng nhận sau này sẽ được thể hiện thông tin như sau “đã cho tặng tất cả thửa đất để làm…(công trình công cộng khác…) và một số thông tin liên quan như đã đề cập ở trên.

Bổ sung, thay đổi quy định ghi thông tin sổ đỏ

– Điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp:

Thay từ “hiến đất” bằng cụm từ “tặng cho” để thích hợp với quyền của chủ sở hữu đất và thống nhất những văn bản liên quan.

Quy định rõ ràng việc ghi thông tin điều chỉnh vào Giấy chứng nhận đã được cấp đối với mỗi trường hợp thay vì chỉ có một trường hợp như lúc trước.

– Bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận: Tại Khoản 5 Điều 1 được trích từ Thông tư 09/2021/TT-BTNMT có đề cập đến việc bổ sung trường hợp ghi nội dung xác nhận điều chỉnh vào cấp Giấy chứng nhận.

Thứ năm: Bổ sung mẫu đơn đăng ký, cấp sổ đỏ

Việc cấp sổ đỏ có nhiều thay đổi.

Thông tư 09/2021 có ban hành thêm mẫu đơn mới là 04đ/ĐK (đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được dùng cho trường hợp dồn điền, đổi thửa).

Đối với mã vạch của Giấy chứng nhận: Tại Điều 15 Thông tư 23/2014 thì mã vạch sẽ được in ở cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận. Cấu trúc mã vạch được thể hiện dưới dạng MV = MX.MN.ST.

Trên đây là những thay đổi trong việc cấp sổ đỏ sắp được đưa vào áp dụng chính thức từ ngày 01/9 tới. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ nắm được nhiều thông tin hữu ích cho những vấn đề liên quan tới sổ đỏ.

Bởi: Định Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *