Dưới đây là danh sách các dự án:

STT

Tên dự án

Địa chỉ dự án

Tên chủ đầu tư

Số lô đất ở được bán (lô)

Số lô đất ở không được bán (lô)

Quyết định của UBND tỉnh

01

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh II

Phường An Phú, TX. Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

77

00

1733/QĐ-UBND ngày 07/07/2016

02

Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

333

91

2638/QĐ-UBND ngày 05/10/2016

03

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình

Phường Tân Bình, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

288

06

93/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

04

Khu nhà ở thương mại Chương Dương

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty Cổ phần Chương Dương

68

07

136/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

05

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh III

Phường An Phú, TX. Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

92

00

556/QĐ-UBND ngày 10/03/2017

06

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh V

Phường An Phú, TX. Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

99

00

1784/QĐ-UBND ngày 06/07/2017

07

Khu nhà ở thương mại Chánh Phú Hoà

Phường Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

272

00

2712/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

08

Khu nhà ở Phú Mỹ Hiệp (mở rộng)

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

69

26

3456/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

09

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VI

Phường Bình An, TX. Dĩ An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

378

13

3577/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

10

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 2)

Phường Tân Bình, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

130

00

239/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

11

Khu nhà ở 22 tháng 12

Phường Thuận Giao, TX. Thuận An

Công ty TNHH Hoàng Trúc My

177

00

314/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

12

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

147

011

500/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

13

Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A

Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

574

1182

709/QĐ-UBND ngày 19/03/2018

14

Khu nhà ở Cửu Long

Phường Bình Hoà, TX.Thuận An

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ăn uống Hoàng Doanh

103

00

859/QĐ-UBND ngày 03/04/2018

15

Khu nhà ở Tây A

Phường Đông Hoà, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

47

183

966/QĐ-UBND ngày 12/04/2018

16

Khu dân cư Phú Thuận (giai đoạn 1)

Phường Phú Lợi, TP.TDM

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phúc Đạt

405

146

1412/QĐ-UBND ngày 29/05/2018

17

Khu nhà ở Tân Hoà

Phường Đông Hoà, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

88

00

1518/QĐ-UBND ngày 07/06/2018

18

Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi

Phường Hoà Lợi, TX.Bến Cát

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi

410

00

1516/QĐ-UBND ngày 07/06/2018

19

Khu nhà ở Phúc Đạt

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phúc Đạt

164

02

1824/QĐ-UBND ngày 04/07/2018

20

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 3)

Phường Tân Bình, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

57

01

1825/QĐ-UBND ngày 04/07/2018

21

Khu nhà ở Thái Bình Dương

Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Thái Bình Dương

112

00

1915/QĐ-UBND ngày 13/07/2018

1 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tiếp giáp đường ĐT 743A. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

2 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 118 lô đất ở: 55 lô nhà ở có vị trí nằm tại mặt tiền của tuyến đường đại lộ Bình Dương và 59 lô nhà ở có vị trí nằm tại mặt tiền của tuyến đường D1 và 04 lô nhà ở có vị trí đối diện với khu đất thương mại dịch vụ 1 nằm tại mặt tiền của tuyến đường N1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

3 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 18 lô đất ở tiếp giáp mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh

22

Khu nhà ở Đông Thành

Phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An

Công ty TNHH Phú Mỹ Hiệp

57

00

2006/QĐ-UBND ngày 20/07/2018

23

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh VIII

Phường Bình Chuẩn, TX. Dĩ An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

643

154

2429/QĐ-UBND ngày 29/08/2018

24

Khu nhà ở Hội Nghĩa

Xã Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên

Công ty TNHH Hoàng Hùng

1.101

00

2474/QĐ-UBND ngày 06/09/2018

25

Khu nhà ở Bình Mỹ

Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Nhà Bình Dương

151

00

2875/QĐ-UBND ngày 12/10/2018

26

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh IX

Phường Bình An, TX. Dĩ An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

342

065

2954/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

27

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Thịnh X

Phường Bình An, TX. Dĩ An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

233

366

2955/QĐ-UBND ngày 22/10/2018

28

Khu nhà ở An Phú 1

phường An Phú, thị xã Thuận An

Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My

198

397

150/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

29

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Đạt

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

301

00

151/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

30

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

320

00

152/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

4 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 15 lô đất ở trên tuyến đường ĐT 743A, bao gồm các lô từ LK-A.1 đến LK-A.3 và các lô từ LK-I.1 đến LK-I.12 và 09 lô đất ở có vị trí tiếp giáp với đường Bình Chuẩn 38, bao gồm các lô LK-D.51, LK-D.50, LK-E.50, LK-E.51, LK-F.55, LK-F.54, LK-G.55, LK-G.54, LK-H.1. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

5 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở: A.1.1; A.1.2; A.1.3; B.1; B.2; B.3 theo đồ án quy hoạch được duyệt. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

6 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 36 lô đất ở thuộc các lô: từ A.1 đến A.8; từ B1.3 đến B1.23 và từ C1.1 đến C1.7 theo đồ án quy hoạch được duyệt, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường ĐT 743A. Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

7 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 39 lô đất ở thuộc: 14 lô từ lô số 04 đến lô số 17 thuộc LK-I và 19 lô từ lô số 18 đến lô số 37 thuộc LK-D, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường An Phú 21 (đường khu vực KV10 theo QHPK); Lô số 15 thuộc LK- A; lô số 24, lô số 25 thuộc LK-B; lô số 01 và lô số 23 thuộc LK-C; lô số 18 thuộc LK-D, các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường N1 (đường phân khu vực PKV 04 theo QHPK). Công ty TNHH TMDV Hoàng Trà My phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

31

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam

216

118

1076/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

32

Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

238

139

1077/QĐ-UBND ngày 24/4/2019

33

Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Đông Hiệp 2

phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

95

00

1286/QĐ-UBND ngày 17/5/2019

34

Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2

xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát

294

00

1937/QĐ-UBND ngày 05/7/2019

35

Khu nhà ở thương mại Phú Gia Huy

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh

329

00

1987/QĐ-UBND ngày 10/7/2019

36

Khu nhà ở Tuấn Điền Phát

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên

Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát

604

00

2082/QĐ-UBND ngày 19/7/2019

37

Khu nhà ở thuơng mại Hoàng Nam

phường Tân Bình, thị xã Dĩ An

Công ty TNHH Dịch vụ BĐS và XD Hoàng Nam

52

00

2125/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

38

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong An Phú

phường An Phú, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

191

0410

2452/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

39

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê PhongThuận Giao

phường Thuận Giao, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

171

2611

2451/QĐ-UBND ngày 23/8/2019

40

Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Bình Chuẩn

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong

245

4212

2587/QĐ-UBND ngày 09/9/2019

8 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất ở giáp mặt tiền đường 22 tháng 12. Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

9 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất ở giáp mặt tiền đường 22 tháng 12. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

10 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất ở tiếp giáp mặt tiền ĐT 743A. Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

11 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất ở thuộc: 12 lô đất ở từ lô A1 đến lô A12 thuộc LK-A và 14 lô đất ở từ lô B1 đến lô B14 thuộc LK-B) có mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường Thuận An Hoà, lộ giới 19 m, ký hiệu D13 – Quy hoạch phân khu phường Thuận Giao, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

12 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 42 lô đất ở trên tổng cộng 287 lô đất ở thuộc dự án, cụ thể như sau: 10 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 10 thuộc LK-A; 07 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 7 thuộc LK-B; 14 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 14 thuộc LK-H; 5 lô đất ở từ lô số 6.

Dự án Phú Hồng Phát – Phú Hồng Lộc

41

Khu nhà ở Tân Long 2

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên

Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Địa ốc Phú Thọ

267

13613

2611/QĐ-UBND ngày 10/9/2019

42

Khu nhà ở Mỹ Phước Khánh

phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát

Công ty CP BĐS TMDV Khánh Trình

240

6014

2612/QĐ-UBND ngày 10/9/2019

43

Khu nhà ở thương mại Phú Gia

phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An

Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

222

00

3168/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

44

Khu nhà ở thương mại Phú Vinh

phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

247

00

3169/QĐ-UBND ngày 30/10/2019

45

Khu nhà ở Thái Bình Dương – Tân Phước Khánh

phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên

Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình

394

0515

3285/QĐ-UBND ngày 07/11/2019

46

Khu nhà ở Bình Chuẩn

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS Quang Huy

35

00

3537/QĐ-UBND ngày 29/11/2019

47

Khu nhà ở Đức Phát (khu A+khu B)

thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Đức Phát

311

00

3909/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

48

Khu nhà ở nông thôn Nam Long

xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

Công ty CP BĐS Lộc Đại Phát

1284

00

72/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

49

Khu nhà ở nông thôn Nam Long 3

xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

Công ty CP BĐS Nam Long Bình Dương

908

00

79/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

50

Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 3

thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

Công ty TNHH BĐS Tuấn Điền Phát

591

00

168/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

Đến lô số 10 thuộc LK-I và 6 lô đất ở từ lô số 1 đến lô số 6 thuộc LK-J các lô đất ở này có mặt tiền tiếp giáp với đường QHPK Bình Chuẩn 44 và đường QHPK Bình Chuẩn 42, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

13 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 136 lô đất ở thuộc: 54 lô tiếp giáp tuyến đường D8; 82 lô tiếp giáp đường N37. Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Địa ốc Phú Thọ phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

14 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 60 lô đất ở thuộc: 06 lô tiếp giáp tuyến đường ĐH 605 (LK1: từ ô số 1 đến ô số 6; 20 lô đất ở trên tuyến đường PKV20 (LK1: ô số 12; LK12: từ ô số 5 đến ô số 23); 34 lô đất ở trên tuyến đường CKV1 (LK2: từ ô số 1 đến ô số 4; LK3: từ ô số 1 đến ô số 28; LK9: ô số 1). Công ty CP BĐS TMDV Khánh Trình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

15 Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở thuộc; Dãy LK1: lô số 1, 5, 6, 7 (tiếp giáp đường TĐT4) và Dãy LK3: lô số 1 (tiếp giáp đường LKV13). Công ty TNHH Đầu tư BĐS Thái Bình phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

51

Khu nhà ở chuyên gia Phú Uy Khang

phường An Phú, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Quản lý đầu tư Phát triển đô thị Việt Nam

46

00

285/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

52

Khu nhà ở thương mại Phú Huy

phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An

Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh

102

00

284/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

53

Khu nhà ở Tài Lộc

xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

Công ty CP Cao su Tài Lộc

525

00

306/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

54

Khu nhà ở Hưng Phát An Điền

xã An Điền, thị xã Bến Cát

Công ty CP Đầu tư Phát Hưng

296

00

304/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

55

Khu nhà ở Lộc Phát

xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

Công ty CP Cao su Lộc Phát

467

00

307/QĐ-UBND ngày 03/02/2020

56

Khu nhà ở thương mại Đại Ngàn

Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An

Công ty CP BĐS Đại Ngàn

184

00

307/QĐ-UBND ngày 07/02/2020

57

Khu nhà ở thương mại Phương Trường An

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát

Công ty CP Đầu tư BĐS Phương Trường An

162

00

619/QĐ-UBND ngày 10/3/2020

58

Khu nhà ở thương mại Phương Trường An (giai đoạn 2)

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát

Công ty CP Đầu tư BĐS Phương Trường An

129

00

652/QĐ-UBND ngày 11/3/2020

59

Khu nhà ở Vĩnh Tân

phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Sài Gòn

407

6616

988/QĐ-UBND ngày 09/4/2020

60

Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam 2

Phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một

Công ty TNHH Dịch vụ BĐS và Xây dựng Hoàng Nam

75

00

2463/QĐ-UBND ngày 27/8/2020

61

Khu nhà ở thương mại Phương Trường An (giai đoạn 3)

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát

Công ty CP Đầu tư BĐS Phương Trường An

110

00

652/QĐ-UBND ngày 08/9/2020

62

Khu nhà ở Bàu Bàng (New Land)

Xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng

Công ty TNHH Hoàng Hùng

264

00

352/QĐ-UBND ngày 05/02/2021

63

Khu nhà ở thương mại Phương Trường An 5

Xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo

Công ty CP Đầu tư BĐS Phương Trường An

742

00

351/QĐ-UBND ngày 05/02/2021

16Không cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất 66 lô đất ở thuộc tuyến đường Vành đai 4, các tuyến đường NB22 và NB23. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Sài Gòn phải xây dựng nhà ở để bán theo quy định.

Dự án Phương Trường An 5

Bởi: Định Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *